Kameralar Hakkında Detaylı Bilgiler

Kameralar Hakkında Detaylı Bilgiler

Objektifleri öğrenirken, "göz" ün bilim adamlarına iyi bir örnek oluşturduğunu görmüştük. Sinema dilini oluşturan ilk sinemacılar da insanın, gözünü ve bakışlarını kullanışından yola çıkmışlardır. Bulunduğumuz mekânı tanımak için "göz gezdiririz" ya da "gözden geçiririz" ya da "gözlerimizle tararız." Ya da detaylara "dikkat ederiz", "dikkatimizi çeker", "konuya odaklanırız". Bize biri seslenir "başımızı çeviririz."

"Hadiseleri yakından takip ederiz."

İşte bütün bunlar kamera hareketlerini de ölçekleri de anlamamızda bize yardımcı olacak "bakış açıları"dır!


PAN
: Kameranın soldan sağa ya da sağdan sola çevrinmesidir.

TİLT UP / TİLT DOWN: Kameranın aşağıdan yukarı ya da yukarıdan aşağı çevrinmesidir.

TRAVELLİNG (Kaydırma): Kameranın bir yerden bir başka yere hareket halinde olmasıdır. Dolly ve şaryo üzerindeki hareketleri buna örnektir.

TRACK: Kameranın hareketini bir objeyi takip etmek amacıyla gerçekleştirmesidir.

ZOOM İN/ZOOM OUT:
Optik olarak yapılan bir kamera hareketidir. Konuya optik olarak yaklaşma ya da uzaklaşmadır.

MEZO PAN: Objeler resimde derinlemesine yerleştirildikten sonra bir çekim içinde netliğin bir objeden öbürüne alınması. Optik kaydırma.

MAKRO: Bir objektif türünün adıdır. Detayları büyütür. "Makro plan" tabirini de detaylara ait görüntülerin çekimini tarif ederken kullanırız. (Bir çiçeğin yaprağı, parmaktaki bir yüzük vs...)

CRANE: Vinç demektir. Günümüzde remote kontrollü, monitörlü craneler kullanılıyor artık. Her formatta kamera, bu cranelere aparatlar ile takılır.

ŞARYO: Kameranın konuya yaklaşması, uzaklaşması ya da konuyu takip etmesi gereken çekimlerde yere ray döşenir. Bu rayların üzerinde tekerlekli bir düzenek vardır. Kamera ve kameraman bu düzlemin üzerinde şaryo asistanları ile hareketini gerçekleştirir.

STEADICAM/ACTIONCAM: Sarsıntıyı hissettirmeden çekim yapılmasını sağlayan kameramanın gövdesine bağlanarak kullanılan bir düzenektir. Mesela takip çekimleri için idealdir.

 

 

Artık kameraların boyutlarının küçülmesi ve mekanik sistemlerin de gelişmesiyle birçok alternatif oluşmuştur. Jimmy Jib de bunlardan biridir. Kendi kamerası olan jimmy, yerden kendi operatörü tarafından kumanda edilir. Helikopter kameranın kullanıldığı çekimlerde bile, çekim senaryosu dili için gerekli olan dil her halükarda aynıdır.


OMUZ KAMERASI: Kameranın tripotta değil de elde yapılan bütün çekimlerine bu ad verilir.

ÖZNEL KAMERA: Birinin gözünden çekiyormuşcasına yapılan çekimlerdir. Mesela; katilin gözünden kurban… Ya da bir köpeğin gözünden dünya…

Kamera Açıları:
Kameranızı oyuncunuzun göz seviyesinden yukarı yerleştirirseniz ona baskı altında, ezik bir ifade vermiş olursunuz. (Üst bakış açısı/Plonje)

Kameranızı oyuncunuzun göz seviyesinin altına yerleştirirseniz ona mağrur, güçlü, etkin, baskıcı bir ifade vermiş olursunuz. (Alt bakış açısı)


Eğik (Dutch) açı: Kameranın bir dengesizliği belirtircesine çılgınca eğimlenmesi. Mesela sarhoş bir adamın gözüyle görmek için bu açı yapılabilir.

Bize Ulaşın

Telefon: +90 536 417 29 48

info@jimmyjibkamera.com

muhasebe@jimmyjibkamera.com

tavsiye@jimmyjibkamera.com